Go to Contents Go to Navigation

外国人学韩语

最新图片 2022年 10月 07日 15:57
外国人学韩语
外国人学韩语

10月7日,“2022世宗学堂集贤殿韩语课堂”活动在位于首尔景福宫的修政殿(前集贤殿)举行。图为旅韩外国人学习韩语。每年10月9日是韩国的韩文日。 韩联社

最新图片 2022年 10月 07日 15:57
 • 风雪上班路

  风雪上班路

  12月06日 09:13
  Article View Option
 • 红魔云集广场

  红魔云集广场

  12月06日 08:30
  Article View Option
 • 为国足雪中助威

  为国足雪中助威

  12月06日 08:16
  Article View Option
 • 朝鲜总理视察农场

  朝鲜总理视察农场

  12月06日 08:06
  Article View Option
 • 本托安慰太极战士

  本托安慰太极战士

  12月06日 08:05
  Article View Option
 • 告别世界杯

  告别世界杯

  12月06日 07:16
  Article View Option
 • 曹圭成射门

  曹圭成射门

  12月06日 06:23
  Article View Option
 • 本托神情凝重

  本托神情凝重

  12月06日 05:42
  Article View Option
 • 太极虎战士孙兴慜

  太极虎战士孙兴慜

  12月06日 05:19
  Article View Option
 • 争抢头球

  争抢头球

  12月06日 05:19
  Article View Option
 • 心情沉重

  心情沉重

  12月06日 05:19
  Article View Option
 • 激烈争夺

  激烈争夺

  12月06日 05:14
  Article View Option
 • 再失一球

  再失一球

  12月06日 04:50
  Article View Option
 • 太极虎出征

  太极虎出征

  12月06日 04:35
  Article View Option
 • 韩国失球

  韩国失球

  12月06日 04:35
  Article View Option
 • 庄严时刻

  庄严时刻

  12月06日 04:26
  Article View Option
 • 为太极虎打气

  为太极虎打气

  12月06日 04:25
  Article View Option
 • 韩国球迷

  韩国球迷

  12月06日 04:24
  Article View Option
主要 回到顶部