Go to Contents Go to Navigation

星巴克致癌旅行包亮相国监

最新图片 2022年 10月 04日 16:30
星巴克致癌旅行包亮相国监
星巴克致癌旅行包亮相国监

10月4日,在韩国中央政府世宗市办公大楼举行的环境部门国政监查会上,共同民主党议员李寿珍手举星巴克被检测出致癌物质的旅行袋向星巴克韩国代表理事宋昊燮(音译)提问。 韩联社

最新图片 2022年 10月 04日 16:30
 • 货车返岗

  货车返岗

  12月09日 17:10
  Article View Option
 • 爱犬秀

  爱犬秀

  12月09日 16:20
  Article View Option
 • 韩日航班大增

  韩日航班大增

  12月09日 15:29
  Article View Option
 • 热闹的首尔明洞

  热闹的首尔明洞

  12月09日 15:14
  Article View Option
 • 首尔现雾霾

  首尔现雾霾

  12月09日 13:55
  Article View Option
 • 高考成绩放榜

  高考成绩放榜

  12月09日 10:12
  Article View Option
 • 韩总统与国足同框

  韩总统与国足同框

  12月09日 08:06
  Article View Option
 • 尹锡悦与本托握手

  尹锡悦与本托握手

  12月08日 20:52
  Article View Option
 • 演员尹施允

  演员尹施允

  12月08日 17:08
  Article View Option
 • 镜片变身艺术品

  镜片变身艺术品

  12月08日 16:09
  Article View Option
 • 货运持续停摆

  货运持续停摆

  12月08日 15:44
  Article View Option
 • 湖边惊现大量死鱼

  湖边惊现大量死鱼

  12月08日 13:48
  Article View Option
主要 回到顶部