Go to Contents Go to Navigation

尹锡悦接见美参议员马基

2022年 08月 12日 16:29
尹锡悦接见美参议员马基
尹锡悦接见美参议员马基

8月12日,在首尔龙山总统府,韩国总统尹锡悦(右)同到访的美国参议院外交事务委员会亚太小组委员会主席爱德华·马基握手合影。 韩联社/总统室通讯记者团

滚动 2022年 08月 12日 16:29
 • 男团ATEEZ

  男团ATEEZ

  10月02日 14:50
  Article View Option
 • 青瓦台热闹依旧

  青瓦台热闹依旧

  10月02日 14:49
  Article View Option
 • 女团STAYC开唱

  女团STAYC开唱

  10月02日 14:47
  Article View Option
 • 歌手Rain开唱

  歌手Rain开唱

  10月02日 14:44
  Article View Option
 • 秋色渐浓霜信报红

  秋色渐浓霜信报红

  10月02日 13:24
  Article View Option
 • 尹锡悦检阅部队

  尹锡悦检阅部队

  10月01日 10:58
  Article View Option
 • 首尔江南庆典开幕

  首尔江南庆典开幕

  09月30日 21:18
  Article View Option
 • 药厂失火

  药厂失火

  09月30日 20:14
  Article View Option
 • 韩美日反潜演习

  韩美日反潜演习

  09月30日 16:22
  Article View Option
 • 韩美日反潜联演

  韩美日反潜联演

  09月30日 16:19
  Article View Option
 • 绳子上的精彩表演

  绳子上的精彩表演

  09月30日 15:44
  Article View Option
 • 海警取缔非法捕捞

  海警取缔非法捕捞

  09月30日 15:35
  Article View Option
 • 秋来海更蓝

  秋来海更蓝

  09月30日 13:59
  Article View Option
 • 韩国红薯远销香港

  韩国红薯远销香港

  09月30日 13:40
  Article View Option
主要 回到顶部