Go to Contents Go to Navigation

冰块消暑

2021年 07月 22日 14:36
冰块消暑
冰块消暑

7月22日下午,在首尔落星垈公园内的临时筛查诊所,巨大的冰块为医务人员带来些许清凉。 韩联社

滚动 2021年 07月 22日 14:36
 • 韩国重剑男团夺铜

  韩国重剑男团夺铜

  07月30日 21:07
  Article View Option
 • 黄宣优赛后微笑

  黄宣优赛后微笑

  07月30日 19:46
  Article View Option
 • 成功得分

  成功得分

  07月30日 19:05
  Article View Option
 • 安山喜极而泣

  安山喜极而泣

  07月30日 18:07
  Article View Option
 • 射箭三冠王

  射箭三冠王

  07月30日 17:57
  Article View Option
 • 首位射箭三冠王

  首位射箭三冠王

  07月30日 17:16
  Article View Option
 • 与教练相拥

  与教练相拥

  07月30日 17:16
  Article View Option
 • 郑义宣慰问姜彩荣

  郑义宣慰问姜彩荣

  07月30日 16:42
  Article View Option
 • 金珉静射落银牌

  金珉静射落银牌

  07月30日 16:12
  Article View Option
 • 冲浪好时节

  冲浪好时节

  07月30日 14:14
  Article View Option
 • 泪洒赛场

  泪洒赛场

  07月30日 13:41
  Article View Option
 • 安洗茔接球

  安洗茔接球

  07月30日 11:59
  Article View Option
 • 瞄准箭靶

  瞄准箭靶

  07月30日 11:23
  Article View Option
 • 轻松一跃

  轻松一跃

  07月30日 10:41
  Article View Option
 • 金正恩讲话

  金正恩讲话

  07月30日 09:59
  Article View Option
主要 回到顶部