Go to Contents Go to Navigation

韩产超低温疫苗存储冰柜

2021年 01月 21日 16:12
韩产超低温疫苗存储冰柜
韩产超低温疫苗存储冰柜

1月21日,在京畿道东豆川市ilShin Biobase生产基地,一名员工正在检查即将出库的超低温疫苗存储冰柜。 韩联社

滚动 2021年 01月 21日 16:12
 • 青蛙报春

  青蛙报春

  03月04日 15:04
  Article View Option
 • 鼓励选民投票

  鼓励选民投票

  03月04日 13:48
  Article View Option
 • IU新辑预告照

  IU新辑预告照

  03月04日 13:33
  Article View Option
 • 樱花报春

  樱花报春

  03月04日 11:05
  Article View Option
 • 防弹助力学韩语

  防弹助力学韩语

  03月04日 10:45
  Article View Option
 • 起亚K8内饰

  起亚K8内饰

  03月04日 09:22
  Article View Option
 • 金正恩讲话

  金正恩讲话

  03月04日 08:31
  Article View Option
 • 樱花树上绣眼鸟

  樱花树上绣眼鸟

  03月03日 16:52
  Article View Option
 • 演员李昇基

  演员李昇基

  03月03日 15:12
  Article View Option
 • 五台山白雪皑皑

  五台山白雪皑皑

  03月03日 13:47
  Article View Option
 • 银白世界

  银白世界

  03月03日 13:46
  Article View Option
 • 接种辉瑞疫苗

  接种辉瑞疫苗

  03月03日 11:12
  Article View Option
主要 回到顶部