Go to Contents Go to Navigation

G20峰会合成全家福

2020年 11月 22日 13:40
G20峰会合成全家福
G20峰会合成全家福

二十国集团(G20)峰会官网上传了合成的首脑全家福照片。本届峰会主题是“为所有人实现21世纪机遇”,以视频方式举行,主席国是沙特。 韩联社/G20峰会供图(图片严禁转载复制)

滚动 2020年 11月 22日 13:40
 • 警察送考

  警察送考

  12月03日 10:06
  Article View Option
 • 等待开考

  等待开考

  12月03日 09:42
  Article View Option
 • 爱心送考

  爱心送考

  12月03日 09:05
  Article View Option
 • 进考场前先测温

  进考场前先测温

  12月03日 09:01
  Article View Option
 • 儿子,好好考!

  儿子,好好考!

  12月03日 08:42
  Article View Option
 • 防范禽流感

  防范禽流感

  12月02日 17:18
  Article View Option
 • 大型商场一片冷清

  大型商场一片冷清

  12月02日 16:52
  Article View Option
 • 为考生祈愿祝福

  为考生祈愿祝福

  12月02日 14:10
  Article View Option
 • 排队领取准考证

  排队领取准考证

  12月02日 14:00
  Article View Option
 • 免下车领准考证

  免下车领准考证

  12月02日 10:56
  Article View Option
 • 申真谞再胜朴廷桓

  申真谞再胜朴廷桓

  12月02日 09:13
  Article View Option
 • 天鹅小憩

  天鹅小憩

  12月01日 16:30
  Article View Option
 • 晒橘皮

  晒橘皮

  12月01日 14:00
  Article View Option
 • 冰雪世界

  冰雪世界

  12月01日 11:31
  Article View Option
主要 回到顶部