Go to Contents Go to Navigation

韩欧领导人视频会场

2020年 06月 30日 10:35
韩欧领导人视频会场
韩欧领导人视频会场

6月30日,韩国总统文在寅将以视频方式与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩举行会谈。图为设在青瓦台的会谈场地。 韩联社

滚动 2020年 06月 30日 10:35
  • 罢诊抗议高校扩招

    罢诊抗议高校扩招

    08月07日 15:44
    Article View Option
  • 搜索失踪者

    搜索失踪者

    08月07日 11:01
    Article View Option
  • 车辆“龟速”

    车辆“龟速”

    08月07日 10:08
    Article View Option
  • 平壤也要测温入场

    平壤也要测温入场

    08月07日 09:17
    Article View Option
  • 平壤部分农田被淹

    平壤部分农田被淹

    08月07日 08:42
    Article View Option
  • 文在寅慰问灾民

    文在寅慰问灾民

    08月06日 16:54
    Article View Option
  • 白鹭捕食

    白鹭捕食

    08月06日 16:32
    Article View Option
  • 济州海边游客多

    济州海边游客多

    08月06日 15:44
    Article View Option
  • 暴雨过后

    暴雨过后

    08月06日 15:23
    Article View Option
  • 金价节节升

    金价节节升

    08月06日 14:20
    Article View Option
  • 久违的蓝天

    久违的蓝天

    08月06日 13:44
    Article View Option
  • 顶着风雨去上班

    顶着风雨去上班

    08月06日 10:26
    Article View Option
  • 道路被淹

    道路被淹

    08月06日 10:25
    Article View Option
主要 回到顶部