Go to Contents Go to Navigation

韩战阵亡士兵遗骸发掘现场

2020年 05月 31日 11:22
韩战阵亡士兵遗骸发掘现场
韩战阵亡士兵遗骸发掘现场

韩国国防部5月31日表示,自4月20日在江原道非军事区(DMZ)箭头高地韩方一侧重启韩国战争阵亡士兵遗骸发掘工作以来,截至本月30日共发现133块遗骨和14839件遗物。图为官兵们在箭头高地发掘遗骸。 韩联社/国防部供图(图片严禁转载复制)

滚动 2020年 05月 31日 11:22
 • 罢诊抗议高校扩招

  罢诊抗议高校扩招

  08月07日 15:44
  Article View Option
 • 搜索失踪者

  搜索失踪者

  08月07日 11:01
  Article View Option
 • 车辆“龟速”

  车辆“龟速”

  08月07日 10:08
  Article View Option
 • 平壤也要测温入场

  平壤也要测温入场

  08月07日 09:17
  Article View Option
 • 平壤部分农田被淹

  平壤部分农田被淹

  08月07日 08:42
  Article View Option
 • 文在寅慰问灾民

  文在寅慰问灾民

  08月06日 16:54
  Article View Option
 • 白鹭捕食

  白鹭捕食

  08月06日 16:32
  Article View Option
 • 济州海边游客多

  济州海边游客多

  08月06日 15:44
  Article View Option
 • 暴雨过后

  暴雨过后

  08月06日 15:23
  Article View Option
 • 金价节节升

  金价节节升

  08月06日 14:20
  Article View Option
 • 久违的蓝天

  久违的蓝天

  08月06日 13:44
  Article View Option
 • 顶着风雨去上班

  顶着风雨去上班

  08月06日 10:26
  Article View Option
 • 道路被淹

  道路被淹

  08月06日 10:25
  Article View Option
主要 回到顶部