Go to Contents Go to Navigation

朝鲜党宣传干部考擦三池渊革命圣地

2019年 12月 15日 16:16
朝鲜党宣传干部考擦三池渊革命圣地
朝鲜党宣传干部考擦三池渊革命圣地

朝中社12月15日报道,全国党宣传干部前一日考察了三池渊革命圣地。 韩联社/朝中社(图片仅限韩国国内使用,严禁转载复制)

滚动 2019年 12月 15日 16:16
 • 戴口罩出游

  戴口罩出游

  01月26日 17:36
  Article View Option
 • 春节游古宫

  春节游古宫

  01月26日 17:34
  Article View Option
 • 新春拜年

  新春拜年

  01月26日 15:03
  Article View Option
 • 朝鲜人民喜迎春节

  朝鲜人民喜迎春节

  01月26日 10:53
  Article View Option
 • 返乡车流

  返乡车流

  01月26日 10:51
  Article View Option
 • 冰鱼节人气满满

  冰鱼节人气满满

  01月25日 15:14
  Article View Option
 • 在边境祭祖

  在边境祭祖

  01月25日 14:30
  Article View Option
 • 春节返乡车流

  春节返乡车流

  01月24日 11:09
  Article View Option
 • 首尔变“空城”

  首尔变“空城”

  01月24日 10:47
  Article View Option
 • 穿韩服过春节

  穿韩服过春节

  01月23日 13:49
  Article View Option
 • 返乡过年

  返乡过年

  01月23日 10:37
  Article View Option
主要 回到顶部