Go to Contents Go to Navigation

热烈欢迎习近平

最新图片 2019年 06月 21日 09:02
热烈欢迎习近平
热烈欢迎习近平

6月20日,在平壤顺安国际机场,朝鲜群众热烈欢迎中国国家主席习近平来访。 韩联社/中央电视台画面截图(图片严禁转载复制)

最新图片 2019年 06月 21日 09:02
 • 水中起舞

  水中起舞

  07月16日 15:39
  Article View Option
 • 水中手拉手

  水中手拉手

  07月16日 15:37
  Article View Option
 • 让竞争有温度

  让竞争有温度

  07月16日 15:36
  Article View Option
 • 演员裴晟祐

  演员裴晟祐

  07月16日 15:35
  Article View Option
 • 紧张比赛

  紧张比赛

  07月16日 14:35
  Article View Option
 • 腾空瞬间

  腾空瞬间

  07月16日 14:11
  Article View Option
 • 进球了!

  进球了!

  07月16日 11:24
  Article View Option
 • 全力拼搏

  全力拼搏

  07月16日 10:51
  Article View Option
 • 冲向终点

  冲向终点

  07月16日 10:27
  Article View Option
 • 遗憾射偏

  遗憾射偏

  07月16日 10:06
  Article View Option
 • 抱憾离场

  抱憾离场

  07月16日 09:24
  Article View Option
 • 纵身一跃

  纵身一跃

  07月16日 09:11
  Article View Option
 • 艺游表演精彩瞬间

  艺游表演精彩瞬间

  07月15日 21:06
  Article View Option
 • 漂亮入水

  漂亮入水

  07月15日 17:33
  Article View Option
 • 为队友助威

  为队友助威

  07月15日 17:30
  Article View Option
 • 激情一跃

  激情一跃

  07月15日 17:25
  Article View Option
主要 回到顶部