Go to Contents Go to Navigation

李姬镐女士入土为安

2019年 06月 14日 14:59
李姬镐女士入土为安
李姬镐女士入土为安

6月14日,在首尔国立显忠院举行的韩国前总统金大中夫人李姬镐女士安葬仪式上,次子金弘业铲土封坟。 韩联社

滚动 2019年 06月 14日 14:59
 • 戏水消暑

  戏水消暑

  08月03日 15:37
  Article View Option
 • 韩总理体验VR技术

  韩总理体验VR技术

  08月03日 15:10
  Article View Option
 • 水浸菜场

  水浸菜场

  08月03日 13:56
  Article View Option
 • 笑星金俊昊

  笑星金俊昊

  08月03日 13:31
  Article View Option
 • 暴雨后的汉江

  暴雨后的汉江

  08月03日 11:35
  Article View Option
 • 兴高采烈

  兴高采烈

  08月03日 11:00
  Article View Option
 • 暴雨倾盆

  暴雨倾盆

  08月03日 10:39
  Article View Option
 • 保持距离看球赛

  保持距离看球赛

  08月03日 09:55
  Article View Option
 • 春川坝泄洪

  春川坝泄洪

  08月03日 08:42
  Article View Option
 • 金浦机场游客如潮

  金浦机场游客如潮

  08月02日 14:35
  Article View Option
 • 农田被淹

  农田被淹

  08月02日 14:06
  Article View Option
 • 道路被暴雨冲毁

  道路被暴雨冲毁

  08月02日 13:32
  Article View Option
主要 回到顶部