Go to Contents Go to Navigation

正月十五吃坚果

2019年 02月 19日 16:21
正月十五吃坚果
正月十五吃坚果

2月19日,在首尔南山谷韩屋村,一个孩子正在体验正月十五吃坚果的风俗。韩国古人相信正月十五用臼齿咬碎坚果可以健齿护牙预防疥疮。韩联社

滚动 2019年 02月 19日 16:21
主要 回到顶部